NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Śródmieście CAFE

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe” powstała w grudniu 2016 roku w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miasta”.

Jest to przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celami projektu było również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi rewitalizację włocławskiego Śródmieścia.

Oferta kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” funkcjonującej przy ul. 3 Maja 9 spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.  Odbywają się tu przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Są to m.in. imprez kulturalne, spotkania, wykłady i konsultacje, organizowane zarówno wewnątrz lokalu, jak i w plenerze. W kawiarni odbywają się również dyżury przedstawicieli władz miasta oraz instytucji, w tym m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W okresie grudzień 2016 - lipiec 2018 prowadzeniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” zajmowali się pracownicy Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Włocławek. Od sierpnia do grudnia 2018 roku operatorem kawiarni było Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ. W styczniu 2019 roku rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego operatorem kawiarni zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek. Operatorem kawiarni na rok 2020 została Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku "Vladislawia".

Na mocy Zarządzenia nr 59/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2021 r. operatorem kawiarni na rok 2021 została Fundacja Ładowarka.

Projekt związany z powołaniem i funkcjonowaniem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” prowadzony był do 31 grudnia 2018 roku z dofinansowaniem ministerialnym w ramach „Modelowej Rewitalizacji Miast”. Obecnie jest kontynuowany i finansowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”
Ul. 3 Maja 9
tel. 54 414 40 38
tel. 54 414 40 39
tel. 531 593 594

e-mail: srodmiesciecafe@wp.pl

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" na Facebooku [KLIKNIJ]

Zapraszamy w godz:
poniedziałek - piątek: 12:00-18:00
sobota 10:00 - 14:00

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!