NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Gazeta Śródmiejska

"Gazeta Śródmiejska" to miesięcznik, w którym opisywane jest wszystko to, co dzieje się w obszarze rewitalizacji.

"GŚ" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wocławek na lata 2018-2028 (GPR). Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

Prezentowane są tu sylwetki osób działąjących na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, miejsca, a także wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka.

Egzemplarze "Gazety Śródmiejskiej" dostępne będą w budynkach ratusza (Zielony Rynek 11/13, ul. 3 Maja 22, ul. Kościuszki 12), kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9, miejskich instytucjach i niektórych placówkach handlowych. Wersja elektroniczna jest do obejrzenia poniżej.

Dotychczas wydano 20 miesięczników „Gazety Śródmiejskiej”, po 3 000 sztuk nakładu każdy, w 2019 r. – 8, w 2020 r. 12 miesięczników. Na skład komputerowy, opracowanie, redakcję, łamanie i druk wydatkowano łącznie kwotę 20 122,80 zł, w tym w 2020 r. – 12 250,80 zł.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!