NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Jak ubiegać się o mikrogrant?

Celem "Programu wsparcia projektów lokalnych", realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, jest zwiększenie aktywności, zaangażowania i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Wspierane w ramach Programu projekty realizować będą następujące cele szczegółowe:

• pobudzanie mieszkańców terenu rewitalizacji do zaangażowania w sprawy lokalne,
• zachęcanie mieszkańców terenu rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
• zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
• wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
• wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
• poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

O wsparcie (od 500 do 2500 zł) mogą ubiegać się m.in. nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz instytucje.

Wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie, dokona Komisja Konkursowa, której przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!