Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Mapa serwisu BIP
Facebook Twitter Slideshare Dailymotion
Most na WiśleMost stalowyBulwary nocąBrowar B.Zielony RynekRynek

Menu

VideoZobacz wszystkie 

Festyn rodzinny promujący Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie, podaj powyżej swoj adres e-mail.
Drukuj

Projekty planowane

Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka nr 1/3 na potrzeby kulturalne i społeczne

Projekt obejmie prace remontowe, w tym: odnowienie elewacji, ocieplenie budynku, wymianę dachu, okien i drzwi, wykonanie nowej instalacji oraz restaurację pomieszczeń z adaptacją na funkcje kulturalno – społeczne.   Koszt projektu: wartość całkowita – 3 200 000,00 PLN dofinansowanie EFRR – 2 080 000,00 PLN wkład własny – 1 120 000,00 PLN   Termin realizacji...

Opublikowano: 2011-11-23
Przez: jsosinski
Rewaloryzacja Parku im. Henryka Sienkiewicza

Głównym założeniem projektu jest przekształcenie tego najstarszego parku miejskiego w miejsce wypoczynku przyjazne mieszkańcom miasta. Inwestycja obejmie rewaloryzację unikatowej szaty roślinnej (na terenie parku rośnie około 65 gatunków drzew) urządzenie dydaktycznych placów zabaw dla dzieci, remonty ciągów spacerowych, w tym mostków przez rzekę Zgłowiączkę oraz urządzenie ścieżki...

Opublikowano: 2011-11-23
Przez: jsosinski
Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” – element III i element IV

Projekt obejmować będzie zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac interaktywny zlokalizowany pomiędzy ulicami Bechiego i Bulwarami im. Marszałka J. Piłsudskiego a ul. Towarową oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Rybackiej z przeznaczeniem na przymuzealny plac działań interaktywnych. Plac przy ul. Bulwary/Bechiego będzie  miejscem miejskich imprez weekendowych. W ramach projektu planuje się utwardzenie...

Opublikowano: 2011-11-23
Przez: jsosinski

Projekty w trakcie realizacji

Rozbudowa i przebudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie oraz przebudowie istniejącego budynku Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje: nadbudowę sali widowiskowej, wymianę stropu i dachu nad salą widowiskową, poszerzenie „okna scenicznego”, wykonanie instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej, p.poż,...

Opublikowano: 2011-11-23
Przez: jsosinski

Projekty zakończone

Przebudowa budynku "Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno- społeczne

Umowa nr WPW.I.433.7.33.2011 o dofinansowanie projektu podpisana została 29 listopada 2011 r. Budynek użytkowany był na cele kulturalne przez Włocławskie Centrum Kultury. Remont zakładał pozostawienie w budynku istniejącej instytucji z wprowadzeniem zmian mających na celu naprawę elewacji zewnętrznych, zabezpieczenie konstrukcji przed niszczącym działaniem wilgoci oraz polepszenie komfortu użytkowania budynku poprzez wymianę...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane na potrzeby utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Budynek został zaadaptowany w taki sposób, aby oprócz pomieszczeń biurowych powstały tam sale: szkoleniowa dla ok. 100 osób oraz seminaryjna dla ok. 50 osób. W budynku swoje biura oraz pomieszczenia do przechowywania dokumentacji mają organizacje pozarządowe nieposiadające...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" – "element II”

Umowa nr WPW.I.433.7.38.2011 o dofinansowanie projektu podpisana została 29 listopada 2011 r. Projekt polegał na przebudowie oraz remoncie nawierzchni ulic: Tumska, Gdańska, Zamcza, Matebudy, Wiślana wraz z ciągami pieszymi. Ponadto w ramach zadania przewidziana została budowa ścieżki rowerowej, sieci kanalizacyjnej i oświetleniowej wraz z budową parkingu przy ulicy Bednarskiej oraz aranżacją placu „Bednarska” z...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wiśle" - Przebudowa Starego Rynku – "element I"

Umowa nr WPW.I.433.7.37.2011 o dofinansowanie projektu podpisana została 29 listopada 2011 r. Zrealizowana inwestycja jest pierwszym elementem kompleksowego, czteroetapowego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku "Ku Wiśle". Zakres rzeczowy I etapu obejmuje: przebudowę Starego Rynku, schodów terenowych wraz z szaletem miejskim, ulic Maślanej i Św. Jana wraz z infrastrukturą...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – II etap

Zadanie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów – II etap” jest rozszerzeniem zakresu inwestycji rewitalizacji nadwiślańskich bulwarów polegającej na budowie pływającej sceny oraz na przebudowie schodów wraz z montażem siedzisk w układzie amfiteatralnym, usytuowanych na skarpie bulwarów. Pływająca scena, zaprojektowana na...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Remont budynku Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Plac Wolności 18/19

Umowa nr WPW.I.3043-7-45-636/2010 zawarta została w dniu 30 grudnia 2010 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. Projekt zakładał wykonanie prac termomodernizacyjnych w tym: wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, stropodachu i poddasza budynku oraz robót związanych z przystosowaniem obiektu do...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I

 20 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Monitoring Śródmieścia Włocławka – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013, Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych...

Opublikowano: 2014-04-11
Przez: jsosinski
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Rewitalizacja Zielonego Rynku

Umowa nr WPW.I.3043-7-13-232/2010 o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 28 kwietnia 2010 r.   Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa wizerunku centrum miasta i warunków życia mieszkańców. Śródmieście Włocławka, w tym rejon Zielonego Rynku, należy do najstarszych i najcenniejszych pod względem historycznym i kulturowym obszarów miasta. Stanowi jedną z trzech...

Opublikowano: 2011-11-23
Przez: jsosinski
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów

Umowa nr WPW.I.3043-7-42-663/2010 o dofinansowanie projektu zawarta została 30 grudnia 2010 r.   Projekt polegał na przebudowie Bulwarów im Marszałka J. Piłsudskiego.  W ramach inwestycji wybudowano nowe ciągi pieszo-rowerowe wraz z wyznaczeniem miejsc na małą gastronomię i infrastrukturę techniczną, wykonano oświetlenie promenady, zbudowano parking, plac zabaw. Powstał także główny plac z...

Opublikowano: 2011-11-23
Przez: jsosinski