Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek tel.: +48 54 414-40-00
fax: +48 54 411-36-00, e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Mapa serwisu BIP
Facebook Twitter Slideshare Dailymotion
Most na WiśleMost stalowyBulwary nocąBrowar B.Zielony RynekRynek

Menu

VideoZobacz wszystkie 

Festyn rodzinny promujący Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie, podaj powyżej swoj adres e-mail.
Drukuj

Projekty społeczne realizowane z innych źródeł

Projekty społeczne realizowane z innych źródeł, np. : budżet Samorządu Województwa, budżet Miasta, inne publiczne, prywatne)

  • Klub Wsparcia Psychicznego „Zrozumieć i pomóc”, jako nowe ogniwo oparcia psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – projekt zrealizowany w grudniu 2009 roku – projekt skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Stwarzał możliwość zastosowania innowacyjnych instrumentów pomocowych oraz objęcia kompleksowym i wieloprofilowym wsparciem. W ramach projektu prowadzono: treningi doskonalenia umiejętności społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi, grupy wsparcia dla członków rodzin osób dotkniętych chorobą oraz psychoterapię indywidualną dla osób z zaburzeniami i ich rodzin w celu rozładowania napięć i negatywnych emocji związanych z chorobą. Na projekt otrzymano dofinansowanie w wysokości:96 146,59 PLN
  • "Świąteczny łańcuch pokoleń – biesiady poetyckie”. Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka i Spotkania Wigilijnego tworzące więź międzypokoleniową - wspólne spotkania dzieci i osób starszych z obszaru Śródmieścia - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Projekt cykliczny. Wartość zadania: 843,53 PLN
  • "Bal Karnawałowy – Bal Przebierańców” Zabawa dla dzieci ze Śródmieścia, angażująca rodziców, którzy przygotowali stroje karnawałowe i poczęstunek – nauka pełnienia ról społecznych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt cykliczny. Wartość zadania: 327,27 PLN
  • Biesiady poetyckie: letnia, wiosenna, zimowa: Celem projektów była integracja uczniów oraz Seniorów ze Śródmieścia, w tym autorów najpiękniejszych wierszy, budowanie więzi pomiędzy środowiskami oraz nauka publicznej prezentacji swojej twórczości oraz działanie na rzecz zmiany postrzegania relacji senior – dziecko. Wartość zadania: zimowa biesiada oraz wspólne kolędowanie 533,34PLN; wiosenna biesiada- 507,78 PLN; letnia biesiada – 332,42 PLN.
  • Cztery pory roku z poezją – celem projektu było poszerzenie obszaru społecznej integracji w Śródmieściu poprzez działanie na rzecz aktywizacji i integracji lokalnego środowiska: uczniów SP nr 3, nr 10, Gimnazjum nr 9, Zespołu Szkół Katolickich oraz Ośrodka Dziennego Pobytu. Wartość zadania: 1 336,05 PLN.
  • Między wczoraj a dziś - projekt ma na celu udzielenie wsparcia dzieciom wobec których stosowana jest przemoc rówieśnicza w szkole i ich rodzicom oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Diagnozując środowiska z rejonu działania śródmiejskiej Sekcji MOPR pracownicy uznali, że dzieci z rodzin zamieszkujących ten obszar narażone są na skutki przemocy rówieśniczej i nie mają wsparcia w rodzinie. Narastający od kilku lat problem przemocy w szkole może być przyczyną zaburzeń i dysfunkcji w rozwoju osobowości dziecka. W celu udzielenia pomocy dzieciom i rodzicom opracowano projekt pn. "Między wczoraj a dziś". Działania zrealizowane w projekcie: prowadzenie treningów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla 11 dzieci w wieku 11 - 12 lat, zamieszkujących w Śródmieściu i ich rodziców. Ostatni etap projektu, realizowany w dniu 01 czerwca 2010 r. został połączony ze spotkaniem z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez pracowników OSPS Śródmieście. Wartość projektu: 557,36 PLN.
  • "Zdrowo i bezpiecznie” Cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-13 lat zamieszkujących Śródmieście - zestaw ćwiczeń, korygujących postawę ciała i wzmacniających organizm, nauka technik samoobrony i sztuk walki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt zrealizowany w 2009 r.
  • "Wiewiórka” Zorganizowanie dzieciom w wieku szkolnym z Rejonu Śródmieścia dostępu do bezpłatnych badań i leczenia jamy ustnej, uświadomienie im potrzeb profilaktyki w tym zakresie - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - projekt zrealizowany w 2009 r.