NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

3 Maja 18. Umowa o dofinansowanie podpisana

3 Maja 18. Umowa o dofinansowanie podpisana

Administrator, 02 grudnia 2021

Dziś w Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18. Pod tym właśnie adresem, w samym sercu Śródmieścia, powstanie Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości.

Inwestycja wpisana do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zostanie zrealizowana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wysokość dofinansowania wyniesie 7 983 429,83 zł. Całkowity koszt oszacowano na 11 421 045,10 zł.

Plan zakłada uruchomienie w tej przestrzeni centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno–zawodowego, banku pracy, kawiarni obywatelskiej oraz siedziby Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

czytaj więcej

Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Administrator, 02 grudnia 2021
Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania "Gazety Śródmiejskiej". Perdiodyk dostępny jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy wywiadem z Beatą Krajewską, kierownik Klubu Stara Remiza (ul. Żabia 8). To wydanie to także m.in. informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz ciekawostka historyczna.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów GPR. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj.

Wyniki konkursu Lokalny Produkt

Administrator, 02 grudnia 2021
Wyniki konkursu Lokalny Produkt

Kawa po kujawsku Bohma z Restauracji Dziedziniec jest Lokalnym Produktem. W internetowym głosowaniu na tę propozycję zagłosowało 8119 mieszkańców. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Przypomnijmy: celem konkursu było wyłonienie produktu najlepszego jakościowo, najciekawszego, oryginalnego i nowego pod względem wzornictwa, formy, sposobu prezentacji i dostępności, a jednocześnie związanego z tradycją i kulturą Włocławka oraz Śródmieścia. Wymogiem koniecznym zgłoszenia się w tej edycji konkursu było spełnienie warunku, by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. Uczestnikami konkursu mogli być tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek i prowadzą tam działalność gospodarczą.

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!